Page 10 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 10

Det fedeste antiklimaks!


   Finskytterne fra Stabskompagniet havde i sidste uge samtræning med norske og
   svenske finskytter i Borris, og de sluttede af med at blive indsat natten mellem tors-
   dag og fredag i civilt terræn.


   Tekst/Foto: JDR Infosek.
   Stemningen er næsten andægtig. Befalingsudgi- tilstedeværelse. Det er som at se en velkoordi-
   velse til finskytter torsdag eftermiddag i Borris. neret dans, bare uden lyd. En efter en bliver de
   Der er ingen der sidder uroligt på stolen, eller færdige med at pakke, og da alle er klar til at gå,
   klikker med en kuglepen, eller trommer med fing- forsvinder de ind i en busk.
   rene – eller vipper med fødderne. Der er helt… Pickup punktet ligger tre kilometer væk i fugle-
   ro. Deres stoiske udstråling smitter af på omgi- flugt. Gennem granskov, løvskov, mose… og der
   velserne. De modtager opgaven, og går i gang er vådt alle steder – og mest i soldaternes støvler.
   med at planlægge. Kompagnichefen har fortalt Men ”Mercedes-helikopteren” venter, og fremad
   dem, at det har regnet i tre måneder i Danmark, det går. Meget få kommandoer bliver sagte for-
   så de skal forvente at der er vådt derude. delt i gruppen, og det er kun da de bliver en-
   Vi spoler frem til minutterne inden skuddene gageret af hunterforce fra Hjemmeværnsdistrikt
   lyder i Torsted Plantage, hvor den ene gruppe Klosterheden, at de kortvarigt råber alle de rig-
   finskytter er indsat. Klokken er næsten 0815, og tige ting. Men så er der stille igen, inden de igen
   de har infiltreret i løbet af natten, og har obser- forsvinder ind i buskene.
   veret mod objektet siden 0500. Det er en kold De går på enkeltkolonne, og siksakker gennem
   men smuk morgen, og lige da lyset begynder at træer og brandbælter. De dukker sig når hun-
   få fat, lyder skuddene. Se… Hvis man nu er vant terforce kører forbi i deres GD’er. De er norske,
   til, at ildåbning er starten på ildoverfald, og råb svenske og danske, men finder fælles fodslag.
   og lys og fyrværkeri, så er det her, en noget an- Da de når pickup punktet, er klokken 1020, og
   den oplevelse. Efter skuddene er der helt stille, pludselig transformerer de sig til almindelige
   og med omhu og systematik pakker de deres grej soldater der kan tale og smile! Forandringen er
   sammen. Ingen behøver sige ret meget. Alle ved stor, og viser med al tydelighed hvor professio-
   hvad de skal, og kun enkelte ord og håndtegn af- nelle, engagerede og helt deres egne, de egentlig
   slører, at de rent faktisk er klar over hinandens er.   Bafalingsudgivelse forud for planlægning, indøvelse og gen-
   nemførelse af opgaven.
                         Uden en lyd gennem skov og krat...


   10 | Dragonen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15