Page 11 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 11

”Med hovedet og med hjertet”


    I dag var det sidste dag for de værnepligtige

    ved Jydske Dragonregiment

   Foto: JDR Infosek.  Tekst: oberstløjtnant S.M. Damgaard

   Udmærkelser ved hjemsendelsen.

   Fra venstre holdets førstehjælper DG Kjellerup, holdets dragon DG Harlev, bataljonschefen OL S.M. Damgaard,
   holdets skytte DG Vamdrup, holdets bedste af stampersonelgruppen SG Løvkvist.
   Napoleon Boneparte sagde: ”Conscription is the de værnepligtige;”Med hovedet og med hjertet.”
   vitality of a nation, the purification of its mora- Det er jo sådan, at ”you can lead a human to
   lity, and the real foundations of all its habits”. I knowledge, but you can’t make him think”, og
   dag siger vi farvel til en masse unge mennesker ligesådan er det muligt at gennemføre en HBU
   der har været igennem værnepligten ved Jydske uden at gøre sig livslektierne bevidst. Men igen-
   Dragonregiment. De har haft det vådt. Meget nem disse fire måneder, har soldaterne vist en
   vådt. Det er det vådeste efterår, siden så længe evne og en villighed til at lære, og til at spille
   man har målt på den slags. Men det virker det hinanden gode. Held og lykke, hvorend jeres veje
   ikke til, at der er nogen der har fortalt de værne- fører jer.
   pligtige på dette hold. De har været fokuserede
   på opgaverne der lå foran dem, og har i al deres Fortes Fortuna Juvat
   fokuserethed, måske slet ikke opdaget, hvor me-
   get de egentlig har udviklet dem. Fysisk og psy-
   kisk! De har været på en dannelsesrejse, der har
   sat spor, og som vil præge deres færden, resten
   af deres liv. Fra nu af, vil de altid kunne kalde sig
   Dragoner. Og det skal de huske sagde bataljons-
   chefen, oberstløjtnant S. D. Møller, i sin tale til

                                         Dragonen | 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16