Page 12 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 12

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www
             www.dragonforening.dk.dragonforening.dk
   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN MARTS 2020
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Teddy Børgesen,             senest 01. februar 2019
   Engdraget 9, 7490 Aulum           DRAGONEN MAJ 2020
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   borgesen@post11.tele.dk              senest 01. april 2020

   Opråb fra DDS!   Vi skal bruge Jeres e-mail adresse.


   Af Arne H. Rindom. (Kasserer)
   Kære medlemmer               mail adresse + telefon nr. til mig, gerne
   Dragonforeningerne!             med det samme når I har læst dette ind-
                         læg. Jeg vil derefter distribuere den vi-
   I dagens moderne tider, hvor vi alle ”næ- dere til Dragonforeningerne.
   sten” har en computer og dermed en e- Der er nogen som ikke har e-mail, de vil
   mail adresse, som gør det nemmere at selvfølgelig stadigvæk få sendt med po-
   sende noget ud til jer ganske gratis og sten eller pr. telefon.
   vi sparer at løbe på posthus med breve,
   som koster fra 8,00 - 30,00 kr. i porto. Jeg/vi har en del e-mails allerede, men
   Samtidig sparer vi for bøvlet med adres- send den bare en gang til. ”En god ger-
   ser, ”for hvis der bare er en kommafejl i ning kan ikke gøres for tit”.
   den”, kommer den tilbage til afsenderen
   igen. Nu skal vi så til at ringe til dig for at På forhånd tusind tak for hjælpen.
   forvisse os om rigtigheden af adressen.
                         Min e-mail adresse:
   Vi skal bl.a. bruge din e-mail til at udsen- vpr@dragonforening.dk
   de invitations programmer når I er jubi-  Tlf. 21 72 44 02.
   larer. Jeg ved godt at e-mail også skiftes
   en gang imellem, men det håber vi så, at Med venlig dragonhilsen og samtidig et
   man melder til Dragonforeningen som så godt og lykkebringende nytår.
   videresender det til præsidiet.       Arne H. Rindom
   Derfor vil jeg gerne, at I sender jeres e-


   12 | Dragonen
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17