Page 5 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 5

Den sorte farve på kvartermærket viser at det er ved 3 HRUESK, så har jeg ikke længere behov
   en panserenhed. Den blå farve er den gamle 3. for at mærke den tunge og fugtige ånde fra Bull-
   Brigades farve – og nu 3 ESK. Den gule farve på doggen i nakken når jeg sidder og arbejder – så
   handskerne og lynene er opklaringens farve. Sel- den skal straks tilbage til EC 3. [aflever Bulldog-
   ve lynene er i troppetegn og signatur tegnet for gen] Jeg kender ikke den præcise historie med
   en opklaringsenhed og så betyder de, at bulldog- Bulldoggen, men tænker at der måske er nogle af
   gen er hurtig som lynet. Handskerne viser viljen de ”gamle” BM, der måske kender denne og kan
   og evnen til at samarbejde. De røde øjne er der overdrage den til jer.
   flere forklaringer på; forklaringen man oftest hø- Det er ligeledes således, at da eskadronen op-
   rer er, at det er druk øjne, men dette er ikke kor- rindeligt blev oprettet, da havde man ikke et
   rekt, en anden forklaring har været, at det er det kvartermærket til at starte med. Den gang havde
   gamle natperiskop, der den gang var rødt og sort. man i stedet en hest, som jeg tænker, var med en
   De observerer og er på vagt i natten - de røde reference til dragonregimentet som et gammelt
   øjne. I virkeligheden var øjnene grønne i starten, rytterregiment. [aflever hesten] Hesten tjente i
   og ikke røde – årsagen til ændringen har jeg ikke eskadronens første år som eskadronens mærke
   kunne grave frem.              og samlingspunkt, så derfor skal I også have
   Vi har ved bataljonen en lang række gamle ar- denne overdraget nu, da denne også en del af
   tefakter, som hører til 3 HRUESK, og som har eskadronens tidligste historie.
   en historie her – dem får EC overdraget ved en Til slut vil jeg blot igen byde jer alle velkommen
   senere lejlighed. Der er dog to som I skal have til V Uddannelsesbataljon, vi har set rigtig meget
   i dag. På mit kontor, lige bagved mig på vindues- frem til, at I kom tilbage til os, og jeg er helt sik-
   karmen, har Bulldoggen stået og passet på mig ker på, at vi kun får et godt og positiv udbytte af
   her det seneste halve år. Udover at den hører til denne organisationsændring.

                                         Dragonen | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10