Page 6 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 6

Chefen for Hærkmmandoen


   besøger Dragonkasernen
   Tekst og foto: JDR Presse- og infosektion.


   Den 11. november 1918 kl. 11:11 sluttede 1. regimentet. Herefter var der besøg ved de tre ba-
   verdenskrig officielt. Det var en krig, der kostede taljoner. Besøgets anledning var bl.a. at se, høre
   i millionvis af døde, sårede og savnede soldater og tale med førerne og deres soldater samt at få
   og som - set med nutidens øjne - var kendeteg- et indtryk af regimentet i sin helhed.
   net ved elendige taktiske beslutninger og beslut-
   ningstagere, der sad kilometervis fra fronten. Så Hvad tager Hærkommandoen så med fra besø-
   skulle generalerne ikke se deres soldater i øjnene get?
   inden de for manges vedkommende blev sendt
   i den visse død. Soldaternes vilkår kunne ikke For det første, at der ved Jydske Dragonregiment
   være mere ligegyldig. Soldaterne var skakbrikker er dybt professionelle og engagerede soldater,
   i en meningsløs krig.            der kvitterer for generalmajorens nysgerrige til-
   Trykker vi på fast forwardknappen og skruer ti- gang med oprigtige svar. Maréchal de Saxe skrev
   den 101 år og en dag frem, så rammer vi den i Revertes on the art of war at “The human hae-
   12. november 2019, hvor chefen for Hærkom- art is the starting point of all matters pertaining
   mandoen, generalmajor Michael Lollesgaard, to war”. Og ved Jydske Dragonregiment er hjer-
   besøgte Jydske Dragonregiment og staben ved tet med i alt, hvad vi laver. Og det kan mærkes.
   1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dra-
   gonkasernen.                For det andet, at ordentlighed og mandskabsbe-
                         handling går hånd i hånd. Der har været eksem-
   Besøget startede med regimentschef Anders pler i Forsvaret, hvor mandskabsbehandling ikke
   Poulsens modtagelse efterfulgt af orientering om har været fremmende for fastholdelse og rekrut-
   Generalmajor Michael Lollesgaard i samtale
   med personel på Dragonkasernen.


   6 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11