Page 7 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 7

tering. Især fastholdelse de kommende år, hvor kommende år, er en udfordring, der findes løs-
   Hæren skal vokse, er afgørende for, at Hæren ninger på at håndtere midlertidigt.
   kan bemandes med professionelt personel.  Med besøget in mente kunne kontrasten til 1. ver-
                         denskrigs beslutningstagere næsten ikke være
   For det tredje forlod generalmajoren kasernen større. En general, der i egen person besøger sol-
   med et indtryk af, at regimentet er et velfunge- daterne i deres element trods silende regn. Og
   rende regiment, der løser deres opgaver profes- netop den silende regn var et af lighedspunkter-
   sionelt. JDR er et regiment i vækst i indeværen- ne med 1. verdenskrig. Et andet lighedspunkt var
   de forlig, hvor kasernen bygningsmæssigt skal den nedgravede, feltbefæstede, overdækkede og
   igennem en gennemgribende modernisering slørede kampstilling som soldaterne fra Viking-
   med etablering af Antvorskovtårne til enheder- kompagniets 3. deling havde gravet og som blev
   ne. At etableringen af nye bygninger ikke er helt besøgt denne dag i november. Den mindede lidt
   synkroniseret med tilgang af alle nye køretøjer de om en skyttegrav fra 1. verdenskrig…


                                     sallingbank.dk
     Vi er hele egnens lokale pengeinstitut
       Skift til
     Salling Bank:     Hos Salling Bank får du:
                 • kompetente medarbejdere fra lokalområdet
       Saml dine
     bankforretninger    • helhedsrådgivning til privat og erhverv
       og få flere
        fordele     • konkurrencedygtige priser

     Frederiksgade 6 · 7800 Skive
     97 52 33 66 · sb@sallingbank.dk                                         Dragonen | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12