Page 4 - Dragonen_MAR_2020-WEB
P. 4

Den nye Leopard 2A7 er tilgået!   Tekst og foto: JDR Presse- og infosektion.

   Danmarks nye kampvogn, Leopard 2A7, rullede i Nogle mener det er den ypperste på jordkloden
   dag ind på Dragonkasernen, og selvom den ikke – og et vil jeg på ingen måde anfægte. […] S7
   officielt er overdraget til Hæren endnu, var det – Tak for jeres fremragende indsats og ihærdig-
   alligevel en stor dag for regimentet.    hed, der har bidraget til at vi snart kan kaste os
                         over kampvognsuddannelsen med et autoriseret
   Kampvognene blev klargjort på rastepladsen reglementarisk grundlag og læringsplaner. Det
   på Skjernvej, og kørte herefter med Ringvejen er i sandhed noget af en bedrift – og i praksis
   rundt, for at køre ind igennem hovedvagten, og uopnåeligt, når vi kigger tilbage på tilsvarende
   fortsatte rundt på kasernen, og linede op ved projekter. […] Det bliver en fed rejse – der bli-
   bygning 135, klar til parade.        ver helt sikkert nogle bump på vejen – som vi
   Regimentschefen, oberst Anders Poulsen, sagde kører over eller udenom – Men det bliver rigtig
   i sin tale:                 spændende – og jeg glæder mig rigtig meget til
                         at komme i gang. OG jeg ved der er flere der har
   ”I dag er en historisk dag. Det er store ord, men det på samme måde”
   det er det! Endnu en milepæl i regimentets hi- Derefter var der ”klap en kampvogn” og grillpøl-
   storie, at vores nye kampvogne nu er ankommet ser for alle interesserede.
   til Dragonkasernen. Og jer der står her – Panser-
   bataljonen – bliver en del af den fortælling af hi- Opgraderingen til Leopard 2A7 er et kampdi-
   storien. Det bliver en dag I også om mange år vil mensionerende kvantespring, og bidrager til det
   huske. I 1953 – helt nøjagtigt den 8. november danske forsvars transition til et 5. generations
   – blev en helt nybygget Dragonkaserne indviet. krigsførelsesparadigme. Her bliver synergien
   Det var også her, vi så de første kampvogne rul- mellem værn og domæner, og særligt adgang til
   le ind gennem hovedvagten. Præcis som vi har informationer, altafgørende for succes på kamp-
   set det i dag. Det var den daværende Centurion pladsen. Militær strateg Sun Tzu beskriver sy-
   kampvogn. Den gang var det state of the art. Nu nergien i disse domæner således: “There are not
   står vi her igen med state of the art. Forment- more than five musical notes, yet the combinati-
   lig én af verdens bedste kampvogne, til nogen ons of these five give rise to more melodies than
   af NATOs bedste besætninger. Det kan kun blive can ever be heard. There are not more than five
   godt.”                   primary colours, yet in combination they produce
                         more hues than can ever be seen. There are not
   Og overdrog herefter ordet til chefen for Panser- more than five cardinal tastes, yet combinations
   bataljonen, oberstløjtnant J. Møller-Pedersen. of them yield more flavours than can ever be ta-
   Han sagde:                 sted”. Og således er vi nu ved Jydske Dragon-
                         regiment, lidt tættere på at begå os i denne nye
   ”Bag mig står nu en funklende ny kampvogn. verden.

   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9