Page 6 - Dragonen_MAR_2020-WEB
P. 6

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www.dragonforening.dk.dragonforening.dk
             www
   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN MAJ 2020
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Teddy Børgesen,             senest 01. april 2020
   Engdraget 9, 7490 Aulum           DRAGONEN JULI 2020
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   borgesen@post11.tele.dk              senest 01. juni 2020

   Vedrørende indsendelse af stof til bladet må naturligvis gerne selv.
   – en venlig vejledning.           Datoer: Skrives fuldt ud (eks. 29. november).
                         Klokkeslæt: Eks: 11.15. Forkortelser af enhver
   Kære indsendere af stof til bladet.     art bør undgås. Med mindre de er en del af vores
   Vi er altid glade for det stof der bliver sendt til os normale skriftsprog, som ”f.eks.”, ”osv.”, ”m.fl.”.
   fra foreningerne, men stoffet er meget forskel- Militære forkortelser bør helt undgås da disse
   ligt i form og opsætning fra jer. Vi vil gerne, at som regel er uforståelige for almindelige læsere.
   jeres stof følger DRAGONEN´s opsætning (se et Skriv ordene fuldt ud.
   tidligere nummer), således med hensyn til ræk- Billeder: Indsæt ikke i teksten, med vedhæft bil-
   kefølge;                  leder som filer til din e-mail. Anfør tekst til bil-
   ”Afdelingen byder velkommen til”      ledet i e-mailen. Eks.: billedfilnr.: Tekst…
   ”Foreningen JDR og DDS ønsker tillykke til føl- Disse små forhold vil gøre det hele nemmere for
   gende medlemmer”              os, som modtager dit stof.
   ”Dødsfald”
   ”Siden sidst”                Venlig hilsen redaktionen.
   ”Fremtidige aktiviteter”
   Øvrige forhold: Tegnsætning og grammatik be-
   høver du ikke tænke på. Vi retter, hvis nødven-
   digt. Skrifttype og størrelse på bogstaver, behø-
   ver du heller ikke tænke på. Disse forhold retter
   vi selv til Skrifttype ”ARIAL” størrelse ”10”. – Du


   6 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11