Page 7 - Dragonen_MAR_2020-WEB
P. 7

Holstebro                   Hobro

        Dragonforeningen                Dragonforening

   Formand:                  Formand:
   John Pedersen                Gert Nielsen
   Vindelevgård 178, 7830 Vinderup       Nørregade 1 K, 9632 Møldrup
   Tlf. 20 71 42 81              Mobil: 61 11 36 48
   E-mail: johnvinderup@gmail.com       E-mail: marenoggert@gmail.com
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846     Regnr.: 9336  Kontonr.: 3360634549
   Formanden har ordet...           Foreningen JDR og DDS


   Når i læser dette, har Holstebro Dragonforening  ønsker tillykke til føl-
   haft sin generalforsamling, hvor fremtidige ar- gende medlemmer
   rangementer blev diskuteret. Det er bestyrelsens
   håb, at se nogle flere af jer til vore arrangemen-
   ter. Vi er hele tiden åben for forslag til aktiviteter, 75 år, Niels H. Nielsen
   så kom endelig med nogle bud.        Tirsdag, den 28. april 2020 fylder Niels H. Niel-
   Referat fra generalforsamling vil komme i næste sen, Nørregade 1 A, 9632 Møldrup 75 år. Niels
   nummer og på vores hjemmeside efter 1. marts. blev indkaldt som maskingeværskytte i marts
   Vores kasserer har konstateret, at ikke alle har 1964. I 2019 blev Niels valgt til suppleant i vores
   indbetalt kontingent for 2020. Vi tror på det er forening.
   en forglemmelse, så skynd jer endelige at få det  Fremtidige aktiviteter...
   klaret.
   Dødsfald                  I skrivende stund er der tilmeldt 13 personer til
                         vores Bowlingaften (ikke mange), men tro mig. Vi
                         skal nok få en meget hyggelig aften.
   Æresmedlem Jens Bastrup
                         Mht. fredag den 22. maj 2020, hvor vi skal have
                         generalforsamling og 90 års stiftelsesfejring, har
                         vi allerede nu spændende ting i støbeskeen. Så
                         der håber vi på rigtig god tilslutning. Indbydel-
                         serne bliver sendt ud, så snart det hele en plan-
                         lagt.

                          ANNONCER
                          Priser:
                          Format annoncer kr. 6,05 pr. løbende mm
                           1/1 side inkl. 4-farver ............kr. 2.710,40
                           1/2 side inkl. 4-farver ............kr. 1.331,00
                           1/4 side inkl. 4-farver ............kr.  895,40
   Er afgået ved døden, han blev 77 år. Jens blev
   i 2013 udnævnt til Æresmedlem af foreningen  Listepris kr. 6,43 pr. mm.
   og det blev begrundet med hans mangeårige ar- Annoncemateriale:
   bejde for bestyrelsen. Han var bestyrelsesmed- Færdige annoncer afleveres i højtopløslige
   lem i perioden 1985-1994, hvorefter han blev  PDF-filer.
                          Produktion af annoncer efter regning.
   formand i perioden 1995-2004.
   Jens ydede en stor indsats for foreningen og vi er  Alle priser er ex. moms.
   ham dybt taknemmelig.             Der tages forbehold for ændringer af afgifter,
   Æret være Jens Bastrups minde.         priser på papir samt almindelig force majeure.
   Foreningen deltog med fane til bisættelsen.

                                         Dragonen | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12