Page 8 - Dragonen_MAR_2020-WEB
P. 8

Dragonmuseet
         Åben fredage 13:00-16:00
           eller efter aftale!
   Daglig leder:
   Kristian Klinkby
   Skovgårdsvej 16, 4.2
   7500 Holstebro
   Tlf. 61 26 59 80
   E-mail: klinkby@oncable.dk

   Medarbejdere ved Dragonmuseet

                         udkommer er de forhåbentlig genindsat på mu-
                         seet i de dertil indrettede glasmontre m.v.

   Ny daglig leder på Dragonmuseet.
   Idet Arne Rindom træder 1 skridt tilbage. Man-
   dag den 6. januar blev en skilledag for Dragon-
   museet. Arne Rindom meddelte, at han ønskede
   at fratræde sin funktion som ”Daglig leder” efter
   mange års virke. Arne var en af foregangsmæn-
   dene i opstarten af vores museum og har igen- Museets kustoder har travlt med at aflevere vå-
   nem årene ydet en fantastisk indsats med plan- ben
   lægning/koordinering af oprettelse og driften af
   museet.                   OBS! OBS! OBS!
   Vi beklagede hans afgang som daglig leder men
   heldigvis er Arne stadig en del af museumsfol-
   kene, hvor vi forsat kan trække på hans viden og
   arbejdskraft. Tusind tak skal lyde fra bestyrelsen ÅBNINGSTIDER
   for din store indsats som daglig leder.            DRAGONMUSEET.
   Samme dag blev Kristian Klinkby, enstemmigt,
   udpeget som ny daglig leder. Bestyrelsen ser Hver fredag kl. 13.00 - 15.00
   frem til samarbejdet
                         Eller efter aftale. Kontakt:
   Demilitarisering af museumsvåben.
   Som følge af ”nye” bestemmelser (2016) fra Po- Kristian Klinkby
   litiet om demilitarisering af museumsvåben, er Tlf. 61 26 59 80
   38 våben p.t. afleveret til gennemgang og kontrol E-mail: klinkby@oncable.dk
   ved regimentets våbenmekanikere. Når bladet

   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13