Page 9 - Dragonen_MAR_2020-WEB
P. 9

Herning og omegns         Fremtidige aktiviteter...
         Dragonforening
                         Rundvisning på Siemens i Brande
   Formand:                  Vi har lavet en rundvisning på Simens i Brande
   Jens Anton Nordestgaard. Broholmvej 28,  den 20. april kl. 13,00 2020, Deltagerne skal
   Tulstrup 7430 Ikast            være godt gående og ingen mobil og foto, der
   Tlf. 97 15 3988 / 23 67 3599        er tilmelding SENEST den 7. april til Kassereren
   E-mail: janordestgaard@gmail.com     Henry S. Jensen på tlf. 25110131 eller til For-
   Regnr.: 7641  Kontonr.: 0007529591    manden J. A. Nordestgaard 23673599 eller på
   Dødsfald                  mail janordestgaard@gmail.com

   Poul Chr. Jensen              Med venlig hilsen
   Lindegårdsvej 3, Plejehjemmet Lindegård, 7400 Jens Anton
   Herning, døde søndag den 26. januar 2020.
   I 1988 blev Poul Chr. Jensen valgt ind i besty-     Dragonforeningen
   relsen og var sekretær alle årene frem til 2008,   for Horsens og omegn
   hvor han udtrådte af bestyrelsen.
   Æret være hans minde.            Formand:
   Foreningen JDR og DDS            Rasmus Reedtz Stationsvej 40
                         8700 Horsens
   ønsker tillykke til føl-           Tlf. 26 80 39 19
                         E-mail: rasmus.reedtz@gmail.com
   gende medlemmer               Regnr.:       Kontonr.:

   85 år. Poul Thomsen             Foreningen JDR og DDS
   Stensdalvej 5, Havredal, 7470 Karup J. var ind-
   kaldt i år 1955, fylder 85 år den 6. april 2020. tlf.  ønsker tillykke til føl-
   nr. 24269215. Han har således i år 2020, 65-års
   jubilæum som Dragon.            gende medlemmer
   Siden sidst...               90 år. Svend Aage Bach

                         Præstevænget 37, 7323 Give. Indkaldt 5. no-
   Vi har afholdt ordinær generalforsamling i Arn- vember 1951 som Givskud til 1. eskadron. Svend
   borg hallen den 3. februar 2020. kl. 19.00. Efter Aage fylder 24. marts 90 år.
   dagsordenen.
                         80 år. Kurt Ove Damgaard
   1. Der blev budt velkommen til de 7 fremmødte. Kollegievænget 4, 8700 Horsens. Indkaldt 2. juli
   2. Formandens beretning blev godkendt. 3. Kas- 1959 som Stensballe til 2. kompagni. Kurt fylder
   sererens reviderede regnskab blev godkendt. 4. 14. april 80 år.
   Vi fortsætter med kr. 220,- for et års kontingent.
   5. Der var ingen indkomne forslag. 6. Kassereren 85 år. Harry Bank
   Henry Søby Jensen modtog genvalg.  Formand Horsensvej 39, Hornborg, 8762 Flemming. Ind-
   Jens Anton Nordestgaard modtog genvalg. Der kaldt 11. maj 1955 som 258724 Åle til 3. panser-
   blev valgt ny suppleant, Marinus Westergaard. 7. skytteeskadron. Harry der har været med i for-
   Fanebærer Thorvald Vingborg modtog genvalg. eningen i 30 år og været næstformand de sidste
   Suppleant Henry Søby Jensen modtog genvalg. 20 år, han fik 14. september Danske Dragonfor-
   8. Jens Anton Jensen modtog genvalg som re- eningers æressabel. Harry fylder 26. april 85 år.
   visor.
   9. Evt. Ingen bemærkninger.


                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14