Page 1 - Dragonen_SEPT_2020_WEB
P. 1

15. ÅRGANG . NR. 5          SEPTEMBER 2020   Hovedvagten på Dragonkasernen lige efter ibrugtagningen i november 1953.
   Bygningstjenestens skur til højre, var endnu ikke fjernet.


   Foto: oversergent Bent Dalsgaard Kristensen (p)


   · Meddelelse fra

    bladudvalget ....................................... side 3

   · Få historien om

    Nymindegablejren ............................... side 4        Side 2. Leder        Side 8 – 17         Side 18 – 34
        Regimentschefen       Danske            Prinsens
        oberst            Dragonforeningers      Livregiments
        Anders Poulsen        Sammenslutning        Soldaterforening
                                         Dragonen | 1
   1   2   3   4   5   6