Page 10 - Dragonen_NOV_2020-WEB
P. 10

...fortsat...
   Fremtidige aktiviteter...          TILMELDING
                         HUSK AT BESTILLE
   Kære Dragon                 GULE ÆRTER eller
   Der indkaldes hermed til ordinær      BIKSEMAD
                         Af hensyn til maden samt indpassage til Dra-
   GENERALFORSAMLING              gonkasernen, skal tilmelding ske til underteg-
   Torsdag den 25. februar 2021, kl. 1800   nede senest den 11. februar 2021 på TELEFON:
   Sergentmessen på Dragonkasernen, Holstebro 20714281 eller E-MAIL: fmd.holstebro@dragon-
                         forening.dk
   Dagsorden
    • Valg af dirigent            KONTINGENT
    • Formandens beretning          Kontingent bedes betalt efter 1. januar men se-
    • Regnskab                nest den 08 februar 2021.
    • Indkomne forslag (Sendes til bestyrelsen,  Vi ønsker IKKE at modtage kontant afregning for
     senest den 11. februar 2021)      kontingent, derfor
    • Fastsættelse af kontingent       anmoder vi alle om, at beløbet på kr. 200,- indbe-
    • Valg af formand. På valg.       tales via netbank til
     (Vælges på ulige år) Modtager genvalg. Reg.nr. 9585 Kontonr. 5850198846
          Aflyst - Aflyst - Aflyst
    •Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer      (Nordea Bank).
     Bent V.D. Laursen afgår efter tur    Eller på Mobile Pay 40132695
     Modtager genvalg)            HUSK at anføre dit navn, så kassereren kan se,
          Med baggrund i de nye "COVID-19" stramninger!
    • Hans-Ejner Juulsen afgår efter tur.  hvem beløbet kommer fra!!!
     Modtager genvalg.
    • Valg af bestyrelsessuppleant.     EN GANG DRAGON – ALTID DRAGON
     Walther Mikkelsen. Afgår efter tur.   Vi håber flest mulige vil tilmelde sig til denne
     Modtager genvalg.            aften med kammeratligt samvær.
    • Valg af revisor            I bedes henvende jer i vagten ved indpassage
     Lars Årøe. Valgt for 2020-2022.     på Dragonkasernen.
     Ikke på valg.
    • Harry Hansen. Afgår efter tur Valgt for  BEMÆRK:
     2019-2021. Modtager genvalg.      Vær opmærksom på, at en aflysning kan komme
    • Valg af revisorsuppleant (hvert år).  på tale. Det hele kommer til at afhænge af
     Flemming Kristensen afgår efter tur   COVID-19 situationen - vi tager ingen chancer
     modtager genvalg.            overhovedet.
    • Eventuelt

   SPISNING (BEMÆRK LÆS AFSNITTET OM
   TILMELDING)

   Før generalforsamlingen er foreningen vært ved
   en gang GULE ÆRTER eller BIKSEMAD med til-
   behør.

   JUBILARTEGN
   Jubilartegn anlægges. (Hvis du ikke har et, men
   gerne vil have det, så bestil ved kassereren ved
   DDS, Arne H. Rindom tlf. 21 72 44 02, forud for
   generalforsamlingen. Der er jubilartegn for hhv.
   10, 25, 40, 50, 60 og 70 år, efter det år du blev
   indkaldt).
   10 | Dragonen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15