Page 3 - Dragonen_NOV_2020-WEB
P. 3

2021 og ikke mindst se frem mod, hvad der ven- meste er i fokus. Alle ønskes en rigtig glædelig
   ter os af opgaver. Det er mange, kan jeg godt af- jul og et godt og lykkebringende nytår.
   sløre. Derfor er det også vigtigt og velfortjent, at
   de fleste i skrivende stund kan se frem til julefe- Fortes Fortuna Juvat
   rien, hvor andre ting og samværet med de nær- Anders Poulsen


     Tjenestestedsblad for:     Medlemsblad for:       Medlemsblad for:
     Jydske Dragonregiment     Prinsens Livregiments    Danske Dragonforeningers
      Dragonkasernen        Soldaterforening       Sammenslutning
   Udgiver:                  Juridiske forbehold
   Danske Dragonforeningers Sammenslutning   Redaktionen påtager sig intet ansvar for artikler/fo-
   Kasernen 1                 tos som indsendes uopfordret. Redaktionen påtager
   7500 Holstebro               sig intet ansvar for eventuelle fejl i artikler og an-
   T: 30 112 500                noncer.
   E: redaktion@dragonen.dk          Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere / for-
   CVR: 35 15 88 04              korte indsendte indlæg m.v.
   Redaktion:                 Ophavsret
   Ansvarshavende redaktør:          Som udgangspunkt overholder Dragonen/Prinsens
   Villy Ager                 reglerne for ophavsret.
   T: 30 112 500                Materiale (billeder/artikler/film etc.) som indsendes
   E: redaktion@dragonen.dk          uopfordret, anses som værende til fri afbenyttelse
   Lokalredaktør DDS:             for Dragonen/Prinsens. Det vil derfor ikke være mu-
   Villy Ager                 ligt efterfølgende, for indsenderen, at kræve veder-
   T: 30 112 500                lag. For materiale indsendt af lokalsfdelinger under
   E: redaktion@dragonen.dk          DDS/PLS, er ophavsrettigheder alene et spørgsmål
   Lokalredaktør PLS              mellem lokalafdeling og rettighedshaver.
   Peder Korshøj                Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse:
   T: 23 32 43 66               Adresseændring
   E: pkorshoej@youmail.dk
                         Meddeles til din lokale forenings listefører.
   Presse- og informations sektion JDR     Annoncesalg
   Major Erik Bøttger. Presse- og kontaktofficer.
   T: 72 82 45 00               Villy Ager
   M: 22 41 70 58               T: 30 112 500
   E: jdr-gse10@mil.dk             E: redaktion@dragonen.dk
   Kontakt- og infobefalingsmand        Sats/Layout      Distribution:
   Oversergent Nora Stone           VillageMedia     PostNord
   T: 72 82 45 41
   M: 22 43 29 54               Tryk         Abonnement
   E: jdr-g-le04@mil.dk            HMV-Print       Kr. 199,75

                                         Dragonen | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8