Page 9 - Dragonen_NOV_2020-WEB
P. 9

Holstebro         Foreningen JDR og DDS

         Dragonforening         ønsker tillykke til føl-

   Formand:                  gende medlemmer
   John Pedersen
   Vindelevgård 178, 7830 Vinderup      85 år. Jens Larsen
   Tlf. 20 71 42 81              Indkaldt i november 1955 til STESK/JDR som
   E-mail: johnvinderup@gmail.com       dragon Biersted, fylder 85 år den 2. januar 2021.
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846    Adr.: Gindeskovgård 6, 7540 Haderup.

   Foreningen JDR og DDS            75 år. Børge Fallesen
                         Indkaldt i august 1962 til Panserskolen – 3
   byder velkommen til...           KVGESK/I/JDR som dragon Tørning. Som korpo-
                         ral Fallesen var han i flere år kendt som en rigtig
   Dragoner overført fra den nu nedlagte ”Vest-  god idrætsmand i militær 4-kamp. Han fylder 75
   og Sydjysk Dragonforening”         år den 5. januar 2021. Adr.: Landgangen 1, 1.tv.
                         6100 Haderslev.
   Bjarne Peder Christian Andreasen,      (SE ARTIKEL OM KORPORAL FALLESEN
   indkaldt i 1977. Adr.: Forumvej 113,    ANDET STED I BLADET).
   6800 Varde.
   Svend Arne Hullebøl Andresen,        50 år. Hans Hagbard Hedegaard
   indkaldt i 1949. Adr.: Mågevej 12, 6700 Esbjerg. Indkaldt ca. 1991 som dragon Vemb ved STESK/
   Anders Breinholt,              II/JDR som TOW-skytte. Fylder 50 år den 13. ja-
   indkaldt i 1986. Adr.: Højvangs Alle 21,  nuar 2021. Adr.: Webersvej 150, 7500 Holstebro.
   6700 Esbjerg.
   Jeppe K. Didriksen,             50 år. Martin Kaalund Ramm
   indkaldt i 1965. Adr.: Holstebrovej 68,   Indkaldt i januar 1994 til 2 OPKESK/V/JDR som
   6900 Skjern.                dragon København, fylder 50 år den 13. januar
   Thorkild O. Folmer,             2021. Adr.: Mosebyvej 26, 7500 Holstebro.
   indkaldt i 1953. Adr.: Givevej 8, 7323 Give.
   Henning Kristensen,             70 år. Hans Rugby Hansen
   indkaldt i 1953. Adr.: Ringen 62, 1.tv.   Indkaldt i 1971 og hjemsendt som menig grup-
   6700 Esbjerg.                pefører, fylder 70 år den 16. januar 2021. Adr.:
   Ingo Lausten,                Mejlvang 33, 6950 Ringkøbing.
   indkaldt i 1959. Adr.: Vardevej 71, 6880 Tarm.
   Claus Erik Marcussen,            90 år. Jens Nørgaard Rasmussen
   indkaldt i 1965. Adr.: Troldholmvej 16, Vrøgum, Indkaldt i november 1952 til 4 PVESK som dra-
   6840 Oksbøl.                gon Staby og tjeneste som motorordonnans, fyl-
   Leo Olesen,                 der 90 år den 28. januar 2021. Adr.: Gl. Landevej
   indkaldt i 1955. Adr.: Skærmbjerg 48, Hover, 5, Staby, 6990 Ulfborg.
   6971 Spjald.
   Svend Aage Sørensen,            80 år. Børge Christiansen
   indkaldt i 1961. Adr.: Toften 5,      Indkaldt i september 1960 til PSKESK/JDR som
   6862 Tistrup.                dragon Hulager, fylder 80 år den 2. februar 2021.
   Lars Venning,                Adr.: Gl. Skolevej 2, Lånum, 7850 Stoholm.
   indkaldt i 1965. Adr.: Solsortevej 19 6880 Tarm.                                         fortsættes...

                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14