Page 16 - DRAGONEN MAJ 2022
P. 16

fortsat.....
                         Teddy Børgesen og Alex K. Petersen ønskede at
   GENERALFORSAMLING              stoppe, hvorved Steen Bødker og Tommy Andre-
   Tor. 24. Feb. afholdtes generalforsamling, hvor asen-Bruhn uden modkandidater blev valgt.
   der ud af 276 medlemmer mødte 38 op.    Der var genvalg til suppleanten Per N. Laugesen.
   Dirigenten Georg Hussmann ledte på fortrinlig Lars Peter Årøe blev genvalgt til revisor og gen-
   vis mødet.                 valgt blev også Flemming Kristensen som revi-
   Formanden´s korte fyldestgørende beretning sorsuppleant.
   ang. årets gang blev uden kommentarer vedta-  Der blev grundet Corona situationen og det kor-
   get.                    te bestyrelsesår samt ingen aktiviteter ikke ud-
   Regnskabet, der udviste et overskud på godt kr. delt Æressabel m/hjelm og diplom.
   16.000,- blerv ligeledes enstemmigt vedtaget.
   Kontingentet er uændret kr. 200,-.

   Foreningen JDR og DDS Tvis. Indkaldt 1967. 24/6
   ønsker tillykke til føl-          70 år

   gende medlemmer               SSG Henning Mousten Nielsen,
                         Løvel. Indkaldt 1973. 6/5
   90 år                    OB Lars Dencker,
   DG Thorkild O. Folmer,           Hellerup. Indkaldt 1972. 27/6
   Give. Indkaldt 1953. 5/5          DG Henning Bruun,
                         Holstebro. Indkaldt 1961. 10/7
   85 år                    DG Henning Jacobsen,
   DG Palle Skov Sørensen,           Struer. Indkaldt 1973. 18/7
   Løgstør. Indkaldt 1957. 10/7
                         65 år
   80 år                    SSG Bjarne Lund,
   DG Per Baltzer Nielsen,           Sønderborg. Indkaldt 1975. 20/6
   Lindå. Indkaldt 1961. 5/5
   KN Carl Johannes Åkerlund,         60 år
   Holstebro. Indkaldt 1964. 12/6       DG Jesper Michelsen,
                         Silkeborg. Indkaldt 1987. 7/5
   75 år                    DG Boye Borch,
   MJ-R Leif HermanCarøe,           Lemvig. Indkaldt 1980. 18/5
   Vemb. Indkaldt 1967. 19/5          DG Kurt Madum,
   DG Knud Holmgaard Mortensen,        Nr. Felding. Indkaldt 1982. 31/5

   16 | Dragonen
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21