Page 17 - DRAGONEN MAJ 2022
P. 17

Dragonforeningen        Adresse: Kildegården 10, 8000 Aarhus C.
       for Horsens og omegn        Siden sidst...

   Formand:                  Vi blev med meget kort varsel informeret om at
   Rasmus Reedtz Stationsvej 40        vores bookede lokale til afholdelse af generalfor-
   8700 Horsens                samling d. 26. marts 2022, var afsat til anden
   Tlf. 26 80 39 19              side.
   E-mail: rasmus.reedtz@gmail.com      Vi var derfor nødsaget til at ændre datoen og det
   Regnr.: 1685    Kontonr.: 3225431727  blev så søndag d. 20. marts 2022. Om det var
                         den ændrede dato eller fordi det blev en søndag,
   Dødsfald                  skal jeg ikke kunne sige, men vi var desværre lidt
                         færre end vi plejer at være.
   Bestyrelsesmedlem gennem 20 år, Mogens Mik- Men generalforsamlingen blev afholdt og gen-
   kelsen, Hedensted, Indkaldt 1. august 1963 som nemført i vanlig stil med 21 deltagende dragoner,
   569665 Vingsted, er død. Mogens døde efter og efterfølgende skulle vi så kæmpe os igennem
   længere tids sygdom 2. marts.        Lis’ gode mad, afsluttet med kaffe og Askjærs
   Æret være Mogens Pedersen          hjemmebagte wienerbrød.
   Foreningen JDR og DDS

   ønsker tillykke til føl-

   gende medlemmer

   Preben Damgaard,
   Bjerrevej 420 Vesterby, 7130 Juelsminde. Ind-
   kaldt 11. maj 1954 som 213951 Klakring. Preben
   fylder 26. maj 90 år.
   Fremtidige aktiviteter...          Der var en udskiftning i bestyrelsen, idet sekre-
                         tær Bent Holm havde valgt at trække sig. Nyvalgt
   Det næste fællesarrangement er 4. maj ved min- blev Erik Svenning Jensen.
   destenen ved Klosterkirken, vi lægger en blomst Under spisningen blev der uddelt 60 års tegn til
   og får efterfølgende en kop kaffe og en bolle sam- Leif Byskov og Tom Plauborg. Yderligere 7 dra-
   men.                    goner var kandidater til 60 års tegnet, men var
                         desværre fraværende.
        Aarhus og omegns
         Dragonforening

   Formand:
   Palle Stausholm
   Pilegårdsvej 219, 8361 Hasselager
   Tlf. 40 32 29 31
   E-mail: palle.stausholm@gmail.com
   Regnr.: 1551  Kontonr.: 3657 564 281
   Foreningen JDR og DDS

   ønsker tillykke til føl-

   gende medlemmer

   85 år. John Ørsted Nielsen
   Onsdag den 29. juni 2022 fylder John Ørsted
   Nielsen 85 år. Indkaldt 1958. Bynavn: Seest.              .....fortsættes

                                         Dragonen | 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22