Page 7 - DRAGONEN MAJ 2022
P. 7

Jeg har udelukkende mødt åbne, dedikerede og De er forbundet af en organisk cirkelformet base,
   reflekterede mennesker, og er meget taknemme- som er markeret med betydningsfulde årstal
   lig både for opgaven og samarbejdet, og for mu- og begivenheder, samt våbenskjoldet med De
   ligheden for at få et kig ind i en ellers fremmed gothers løve og hjerter.
   verden og få udvidet min horisont.     Skulpturerne er støbt i bronze af de dygtige folk
                         på Skulpturstøberiet i Svendborg.


                         I tilfælde af nogen skulle have lyst til at læse lidt
   Jeg har gerne villet lave et monument der er i mere om projekt og indvielse, vedhæfter jeg her
   øjenhøjde med soldaterne, et som de umiddel- et par links til henholdsvis artikel i Dagbladet
   bart kan spejle sig i og samtidig være stolte af. Holstebro – Struer, og artikel på forsvarets hjem-
   Figurerne er i naturlig størrelse - det har været meside:
   intentionen at gøre dem menneskelige, ikke at
   heroisere dem, men gøre dem relaterbare og be- Rigtig mange hilsener,
   findende sig i vores sfære.         Nanna.

                                         Dragonen | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12