Page 8 - DRAGONEN MAJ 2022
P. 8

Foredrag i UMAK Dragonkasernen


        “Normandiet D-Dag" - "Krigen på Vestfronten"

           Torsdag den 12. maj 2022, kl. 19.00.

        Foredraget er for alle medlemmer af Holstebro Dragonforening
        og medlemmer af Prinsens Livregiments Soldaterforening* (PLRS)
         - alle er velkommen til tage ægtefælle eller samleverske med.

    Niels Klingenberg Vistisen som er uddannet Cand.mag, i Historie fra Aarhus Universitet
    og ekspert i Krigen på Vestfronten vil holde et spændende og underholdende foredrag
    om “Normandiet D-dag”.
    Foredraget er for alle medlemmer af Holstebro Dragonforening og medlemmer af
    Prinsens Livregiments Soldaterforening* (PLRS) - alle er velkommen til tage
    ægtefælle eller samleverske med.

    Tilmelding: Senest fredag den 6. maj 2022.
    Til Formand Walter N. Mikkelsen på e-mail: walthermikkelsen@mail.dk alternativ til mobil
    2479 2256/ sms - eller til
    Næstformand Steen Bødker på e-mail: steen377@gmail.com.
    Ved tilmelding skal der opgives fulde navne på deltager og eventuelle gæster af
    hensyn til passage af hovedvagten.
    * Medlemmer af PLRS tilmeldes på liste via e-mail til formanden.
                    Niels Klingenberg Vistisen,
                    cand.mag. og forfatter
                    Niels Klingenberg Vistisen er Cultours’ ekspert i Krigen
                    på Vestfronten og guide på turen ”Normandiet D-dag”.
                    Niels er uddannet Cand.mag. i Historie fra Aarhus Uni-
                    versitet (2007), og det kombineret med tjeneste som
                    officer i Hjemmeværnet og Hæren giver ham mulighed
                    for at bruge den akademiske og den operative militære
                    virkelighed i sin fortælling. Han er ekspert i D-dag og
                    de efterfølgende kampe på Vestfronten og har helt fra
                    barnsben opbygget en stor viden på området, en viden
                    som sidenhen er udbygget i samarbejde med bl.a. For-
                    svarsakademiet og engelske militære eksperter. Niels
                    Klingenberg Vistisens karriere i Forsvaret er meget
                    alsidig. Han var hovedskribent på ”Afghanistan Erfa-
                    ringsopsamlingen” i 2015-2016, og han har arbejdet i
    den nu lukkede Irak- Afghanistankommission.
    Han har derfor stor erfaring med moderne krigshistorie og arkiver. Derudover er han fast
    censor på krigshistoriske opgaver ved Forsvarsakademiet og officersskolerne, bl.a. når
    kadetterne skriver om D-dag og amfibiske operationer. Som senioranalytiker ved Hærens
    Efterretningscenter var han central i opbygningen af analyseenheden i en ny taktisk efter-
    retningstjeneste i Danmark.
    I forbindelse med Danmarks engagement i Afghanistan har Niels fungeret både som ma-
    jor ved Natos hovedkvarter, som rådgiver i oprørsbekæmpelse for US Marine Corps og
    som mentor for en afghansk distriktsguvernør i Helmand, og han deltager med stor vægt
    i debatten om indsatsen i Afghanistan, og om hvad vi kan lære om det 21. århundredes
    krige. Niels begyndte som guide for Cultours i 2012 med fokus på turene til Normandiet.
    Han er en dybt engageret og medrivende fortæller, der grundigt og levende formidler
    krigshistorien. Han formår at sætte begivenhederne ind i et større operativt perspektiv, så
    man ikke kun får beretningen om, hvad der skete, men så man forstår, hvorfor slagene
    udviklede sig, som de gjorde. Man får forklaring på, hvad der afgjorde, om det blev sejr
    eller nederlag.


   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13