Page 3 - Dragonen_JANUAR_2023
P. 3

For enheden og for hinanden

   uden hensyn til egen sikkerhed


                                 Tekst/Foto: Presse/Infosek/JDR
   "Både Jakob og Dan viste med al tydelighed den Gade og Dan Gyde. To Dragoner, vi mistede den
   dag, at de var krigere. De kastede sig ind i kam- 4. december for 14 år siden. Bataljonschefen
   pen da det gjaldt - for enheden og for hinanden fortsatte: " Jakob og Dan er ikke glemt. De er for
   uden hensyn til egen sikkerhed. Tabet af Jakob evigt mejslet ind i vore hjerter, og for altid en del
   og Dan efterlod kolleger, venner og ikke mindst af vores fælles historie og identitet som Drago-
   familierne i sorg - de var blandt de tapreste af ner. Æret være deres minde".
   Dragoner - og vi VIL huske dem". Således sagde Efter ceremonien indbød bataljonen til en kop
   bataljonschef, oberstløjtnant Kristian Kold, i dag kaffe, så alle fik muligheden for sammen, at dele
   til mindehøjtideligheden for Jakob Grønnegaard minder og tanker om Jakob og Dan.


                                         Dragonen | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8