Page 8 - Dragonen_JANUAR_2023
P. 8

Harald taler ikke om kampvogne.


   Harald taler om heste....

   Foto: Arkiv.              Tekst: OS Nora Stone. Presse/Infosek/JDR


   Hvis du ikke er en dygtig leder, lærer du aldrig at Harald arbejdede i stalden samfulde 12 måneder,
   ride en hest. For det kræver samarbejde, respekt han var indkaldt. ”De må have synes, jeg kunne
   og omsorg. Det ved Harald. Harald er nu 92 år finde ud af det”. Hver morgen spændte Harald
   og har haft med heste at gøre hele livet. Først for postvognen og kørte ned i byen. Der skulle,
   med de jyske heste på forældrenes gård i Frølund ud over postomdeling, hentes varer til kasernen
   i Gjellerup Sogn, siden med konkurrence- og kø- og soldaterhjemmet. Ærindekørsel om man vil.
   rehestene ved Jydske Dragonregiment, og indtil ”Det kunne der godt gå tre timer med”. Harald
   2002 opdrættede han Knabstruppere på egen fik aldrig rytteruddannelsen, men mellem arbej-
   gård, Skovby, mellem Hammerum og Ikast. Går- det med hestene, kuskearbejdet og pasning af ri-
   den blev eksproprieret i forbindelse med motor- dehuset, fik han nemt 12 måneder til at gå.
   vejsbyggeriet, men glæden ved heste forsvinder
   aldrig.                   Hvor der er indtægter, er der udgifter, men Ha-
                         rald var aldrig træt af staldarbejdet, for det hører
   Harald er Dragon. Harald taler ikke om kamp- jo med. Som Harald taler om sin tid med hestene
   vogne og øvelser og lange marcher. Han taler om ved regimentet, lyder det som om, at det hverken
   heste. Han blev indkaldt som værnepligtig ved var besværligt, bøvlet eller træls, som vi siger i
   5. Jydske Dragonregiment i Randers i maj 1951. Vestjylland. De eneste der kunne give problemer
   Han nåede derfor ikke at opleve det ugentlige var menneskerne fra tid til anden. Harald ihu-
   byridt. Byridtet gennemførtes sidste gang den kommer særligt en episode. Tobaksmanden Poul
   26. april 1951, og dagen efter blev 48 af stam- Pedersen havde en langbenet konkurrencehest
   hestene solgt ved offentlig auktion. Det var en på kasernen, og af en eller anden grund havde de
   hård tid for Dragonerne. Det var deres makke- husarer på besøg på samme tid. En sådan mente,
   re. Deres krigskammerater. Regimentet beholdt at føromtalte hest skulle i tvangsboks. Det gik
   konkurrence- og kørehestene, og det var disse dens bentøj i stykker af.
   heste, Harald passede på i tiden ved regimentet.

   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13