Page 9 - Dragonen_JANUAR_2023
P. 9

Finland, hvor det danske military hold (ridesport
                         med dressur, ridebanespring og feltspring fordelt
                         over tre dage) fik en flot 5. plads.

                         Til gengæld var Harald med til at åbne Det Jyd-
                         ske Ungskue. Det har været en stor oplevelse
                         at køre med i optoget. Det var ellers en anden
                         Dragon, der kørte den vogn til hverdag, men det
                         var Harald, der fik opgaven af Callisen. Harald
                         fortæller: ”I samme optog var hestene fra Thor
                         bryggeriet, og de var over og sige, at vi ikke
                         måtte køre for stærkt. Det var jo tunge heste, de
                         havde.” Men alt det kendte Harald til i forvejen
                         – for han var vokset op med jyske heste på hans
                         forældres gård.

                         Callisen var ellers kendt for at være forholdsvis
                         skrap, det var ham som mange kom til at kende
                         som overfenrik Callisen, men generelt set havde
                         Harald et godt forhold til sine foranstående, især
                         når han havde dem på tomandshånd, som han
   Dragon Harald Hjørnholm
                         selv fortæller. Men særligt nytårsaften 1951, hvor
   Da ritmester Krarup efterfølgende spurgte Ha- Harald var på staldvagt, huske han. Regiments-
   rald, hvorfor han ikke havde stoppet foretagenet, chefen på det tidspunkt, oberst Gundelach, kom
   fik han ham pænt forklaret, at det nu altså ikke ned i stalden for at sige godt nytår. ”Ham havde
   var deres job at gå og holde øje med husarerne jeg et godt indtryk af”.
   (men måske officerernes…). Men oplevelsen har
   sat sig ved Harald. Ikke fordi forholdet til menne- Bylivet i Randers nåede Harald aldrig rigtig at
   skerne indblandet gik ham på, nej. Det var fordi, nyde godt af. Han var på det tidspunkt ringfor-
   hesten led overlast, og det er ikke i orden. Dem lovet med Ellen Grethe Hjørnholm (f. Eriksen).
   skal man være ordentlig ved.        Hende blev han siden gift med, og sammen har
                         de to børn, tre børnebørn og seks oldebørn. I
   En anden episode Harald fortæller om, var da 1952 køber Harald Hjørnholm en gård, Skovby,
   en given ritmester ville forsøge at ride en nyere mellem Hammerum og Ikast. Her bor han og El-
   hest. Det skulle han aldrig have gjort, for det var len Grethe indtil 2002. Det var her, Harald var
   Overfenrik Rubæk-Nielsen, der havde lært den meget aktiv inden for Knabstrupper avlen, og
   det hele, så det kunne han lige så godt droppe. stemmen fyldes særligt med glæde og stolthed,
   Historien er igen ikke relevant, fordi mennesker- når Harald fortæller om sine heste. Hustruen El-
   ne på en eller anden måde havde sat sig spor. len Grethe døde af kræft i 2013. Harald bor nu i
   Næh, men det virker til at more Harald, at hesten hus i Gjellerup, og hestene finder han til stadig-
   kunne sætte dagsordenen. Den var ligeglad med hed glæde ved. Til hans 90 års fødselsdag blev
   grad og rang.                han hentet på matriklen og blev kørt i hestevogn
                         til Sunds, hvor festen skulle foregå. Det regnede
   Harald nåede aldrig at blive den helt store infan- hele vejen, men dragon Gjellerup var pakket godt
   terist. Han passede sit i stalden. Det brød han sig ind og kom tørskoet til gilde.
   om. Det var han god til. Den var nok ikke gået i
   dag. I løbet af sine 12 måneder ved regimentet Harald er Dragon. Harald taler ikke om kamp-
   nåede Harald at få mange gode oplevelser, sær- vogne og øvelser og lange marcher. Han taler om
   ligt med hestene. Han var hestepasser for Over- heste. Harald er Dragon.
   fenrik Rubæk-Nielsen, og havde han fortsat ved
   regimentet lidt endnu, så havde han derfor også
   været med til olympiaden i 1952 i Helsingfors

                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14