Page 1 - Dragonen JANUAR-2024
P. 1

20. ÅRGANG . NR. 1            JANUAR 2024


   · Nytårshilsen ........................................ side 3

   · Udnævnelser ....................................... side 4

   · 25 år i statens tjeneste........................ side 4

   · Hjemsendelse af værnepligtige ........... side 5


        Side 2. Leder        Side 6 – 11         Side 12 – 23
        Regimentschefen       Danske            Prinsens
        oberst           Dragonforeningers      Livregiments
        Søren D. Møller       Sammenslutning        Soldaterforening
                                         Dragonen | 1
   1   2   3   4   5   6