KONTAKT

LOKALREDAKTØR "DRAGONEN":

Teddy Børgesen
T: 97 47 29 09
E: borgesen@post11.tele.dk
 

LOKALREDAKTØR "PRINSENS":

Preben Troelsen
T: 97 12 11 98
E: pit@dlgmail.dk
 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:

Villy Ager
M: 30 112 500
E: redaktion@dragonen.dk