Page 10 - Dragonen_JANUAR_2023
P. 10

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www.dragonforening.dk

   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN MARTS 2023
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Villy Ager,               senest 31. januar 2022
   Astrid Noacks Vej 63 • 7500 Holstebro    DRAGONEN MAJ. 2023
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   redaktion@dragonen.dk               senest 29. marts 2023

       Holstebro             Dødsfald

       Dragonforening           OS Arnold Strømvig Jensen
   Formand:                  Ahornvej 23, 5800 Nyborg
   Walther Mikkelsen
   Hammervej 65, 7900 Nykøbing M.       MJ-R Kaj Ivan Bæk,
   Tlf. 24 79 22 56              Meldgårdsvej 53, 7500 Holstebro
   E-mail:
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846     DG Bent Elis Petersen,
                         Broparken 8. st.th., 8800 Viborg
   Formanden

   har ordet...                Ære være deres minde
                         Foreningen JDR og DDS
   Walther Mikkelsen
                         ønsker tillykke til føl-
   I skrivende stund er det ultimo november – julen
   står for døren. Heldigvis og ENDELIG uden co- gende medlemmer
   rona restriktioner. En jul vi alle har set frem til.
   Året 2022 har været præget af Ruslands uan- 80 ÅR
   stændige invasion af Ukraine – en gal mands 14. jan. DG Børge Jakobsen,
   værk, som har påført det ukrainske folk nogle Havrevænget 42, 7500 Holstebro
   forfærdelige, umenneskelige tragedier.
   Vi må alle bakke op om de stakkels mennesker, 24. jan. DG Vagn Nørgaard,
   såvel dem som er flygtet hertil, dem der lever Tvis Møllevej 21, Tvis, 7500 Holstebro
   med pinslerne hjemme i Ukraine og ikke mindst
   dem der slås for deres land. JA se frem til og 7. feb. KP Karl Henrik Jensen,
   HÅBE på, at krigen snarligt må stoppe – mit nyt- Jættegården St.Tv., 7500 Holstebro
   års ønske til os alle.
   Fra Holstebro Dragonforening skal der lyde en 16. feb. SSG Georg Hussmann,
   glædelig jul – forhåbentlig vel overstået – samt Lundgårdsparken 46, 7600 Struer
   et godt og lykkebringende nytår.
                         75 ÅR
                         23. jan. DG Ejvind Fauerskov Vilsgaard,
                         Riisagervej 17, 7500 Holstebro   10 | Dragonen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15