Page 10 - Dragonen_MAR_2020-WEB
P. 10

...Horsens fortsat...
   Siden sidst...               leder, historier og artikler fra år 1848 og frem.
                         For Fællesarrangementer:
   Generalforsamling 18. januar.        Tilmelding til formanden på 2680 3919 Eller ras-
                         mus.reedtz@gmail.com  Helst en uge før.


                              Aarhus og omegns
               Både  beretningen        Dragonforening
               og regnskabet blev
               godkendt af de 18  Formand:
               fremmødte, under   Bent Holm
               valg var der genvalg  Rundhøj Alle 22, st. th. 8270 Højbjerg
                         Tlf. 50 46 97 51
               til alle. Under pkt. 5  E-mail: bent.holm5@gmail.com
               kontingent var der  Regnr.:       Kontonr.:
               forslag fra forsam-
               lingen om at hæve Foreningen JDR og DDS
               med Kr. 50, hvilket
               blev  enstemmig ønsker tillykke til føl-
               vedtaget. Pkt. 12  gende medlemmer
               eventuelt.
                         75 år. Bent Holm
               Der var 50 års tegn Tirsdag den 5. maj 2020 fylder formanden for
               til John Bæk og 60 Aarhus og Omegns Dragonforening, Bent Holm,
               års tegn til Pauli 75 år. Indkaldt 1973, bynavn Hellerup. Adresse:
               Jørgensen  samt  Rundhøj Allé 22, st. th., 8270 Højbjerg.
               præmier til årets  Siden sidst...
               skytter: Jens Jørgen
               Jensen 568 P. Bruno Vi kan desværre ikke bringe omtale af bowlingar-
               Hansen 555 P. Pauli rangementet d. 9. februar, da arrangementet,
               Jørgensen 549 P.  ved redaktionens afslutning, endnu ikke er af-
                         holdt.
                         Fremtidige aktiviteter...

                         Datoer i 2020: (sæt allerede nu kryds i kalen-
   Fremtidige aktiviteter...          deren)
                         Generalforsamling lørdag den 21. marts 2020,
   FÆLLESARRANGEMENTER:            kl. 11.00, Havkærvej 9, 8381 Tilst. Dagsorden
   Fredag 3. april blomsterlægning ved Egebjerg iflg. vedtægterne.
   Bavnehøj.                  Eskelund lørdag den 20. juni 2020.
   Torsdag 9. april mødes vi som sædvanlig 18:45 Udflugt lørdag den 29. august 2020. (BEMÆRK
   ved Klosterkirken og lægger blomster ved min- NY DATO, af hensyn til oplevelsen på årets ud-
   destenen.                  flugtsmål, er det besluttet at flytte arrange-
   Onsdag 22. april lægger vi en blomst kl 11:00 mentet). Julefrokost lørdag den 21. nov. 2020.
   ved mindestenen ved Torsted skole.
   Mandag 4. maj mødes vi som sædvanlig 18:45
   ved Klosterkirken og lægger blomster ved min-
   destenen.
   Se desuden www.dragonforening.dk/horsens da
   der her kommer sidste øjebliks opdateringer.
   Se også www.jdrhistorie.dk med over 30.000 bil-

   10 | Dragonen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15