Page 5 - Dragonen_MAR_2020-WEB
P. 5

Sidste kaliberskud med


   Leopard 2A5   Tekst og foto: JDR Presse- og infosektion.

   ”DET VAR NICE SOM ALTID”          ikke bare har spillet for dansk krigsførelse, men
   Fredag den 10. januar blev sidste kaliberskud  også for den enkelte soldat. Hvor varmt et bånd
   med Leopard 2A5 sendt ud over Kallesmærsk  der bindes på tværs af generationerne, når de
   Hede.                    først har været proppet ned i stålbæstets mave.
                         Men det vel også den ultimative ryste-sammen-
   Fredag den 10. januar skulle de nye skydelærere tur.
   panser, skyde de sidste kaliberskud med kamp-
   vogn Leopard 2A5. Og da skydeflaget blev taget Leopard 2A5 var arbejdshesten i Afghanistan.
   ned efter den sidste skydning, var det slut. Skyt- Der er mange lande der har samme vogn, men
   ten Aabo siger om oplevelsen, at: ”Det var nice kun Danmark og Canada har haft dem operativt
   som altid”, men udtrykker også at det bliver no- indsat. Leoparden var kampdimensionerende for
   get lettere at køre kampvogn med indfasningen den danske indsats i Afghanistan, og har reddet
   af Leopard 2A7.               liv.

   Pensioneret major, Bo Hagsten, havde også lagt Nu sendes de sidste vogne til en pansret omgang
   vejen forbi. Han var chef for kampvognene den- af pimp my ride i Tyskland, og lige om lidt begyn-
   gang Leoparden blev indført i Danmark i sin tid. der de første at rulle ind på kasernen igen. Jeg/vi
   Fremmødet af flere tidligere medlemmer af Klub holder forbindelsen
   Kampvogn vidner om hvor stor en rolle vognen,

                                         Dragonen | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10