Page 10 - Dragonen_JUNI_2020 E-udgave-TRYK
P. 10

Aarhus og omegns         70 år. Arne Pedersen

         Dragonforening         Torsdag den 23. august fylder Arne Pedersen 70
                         år. Indkaldt 1970, bynavn: Åbyhøj. Adresse: Rug-
   Formand:                  bakkevej 3, 8200 Aarhus N.
   Bent Holm                 85 år. Jens Karl Rasmussen
   Rundhøj Alle 22, st. th. 8270 Højbjerg   Søndag den 27. september fylder Jens Karl Ras-
   Tlf. 50 46 97 51              mussen 85 år. Indkaldt 1955, bynavn: Nymarken.
   E-mail: bent.holm5@gmail.com        Adresse: Byagervænget 22, 8330 Beder.
   Regnr.:       Kontonr.:       Siden sidst...
   Dødsfald                  Generalforsamlingen aflyst. Skydning aflyst.

                         Udflugt aflyst.
   Karl Kristensen               Vi måtte desværre se os nødsaget til at aflyse
   Vi har mistet dragon Karl Kristensen, Gjern. årets generalforsamling pga. smittefaren fra Co-
   Karl Kristensen blev indkaldt i 1950 og fik by- rona-virus. Der vil blive sendt en ny indkaldelse
   navnet Viborg. Karl Kristensen blev 90 år. For- ud til afholdelse af generalforsamlingen.
   mand Bent Holm og fanebærer Bjarne And-   Efterfølgende har det vist sig, at vi også bliver
   resen deltog ved bisættelsen fra Gjern kirke d. nødt til at aflyse skydningen på Eskelund d. 13.
   29. februar 2020. Foreningen bragte en omtale juni og desværre også vores årlige udflugt d. 29.
   af Karl Kristensen i Dragonen, oktober 2017.                                                               august pga. forsamlingsforbuddet der er gæl-
   Æret være hans minde.            dende til 1. september 2020.
   Foreningen JDR og DDS            Vi krydser fingrene for at tilstanden snart bli-
                         ver normaliseret og vi igen kan begive os ud i
   ønsker tillykke til føl-          samfundet. Vi håber ikke julefrokosten d. 21.
                         november kommer i fare og vi har besluttet at
   gende medlemmer               generalforsamlingen afholdes sammen med ju-
                         lefrokosten.
                         Vi ønsker alle dragoner og dragonesser en (forhå-
   75 år. Vagn Holmelund            bentlig) god sommer og håber at I alle kommer
   Fredag den 12. juni 2020 fylder Vagn Holmelund helskindet igennem krisen.
   75 år. Indkaldt 1965, bynavn: Brabrand. Adresse:
   Birgittevej 9, 8220 Brabrand.        Bowling

   50 år. Jes Raunsbæk Hagedorn
   Fredag den 10. juli 2020 fylder Jes Raunsbæk
   Hagedorn 50 år. Indkaldt 1990, bynavn: Egaa.
   Adresse: Hasselbakken 107, 8361 Hasselager.

   80 år. Edgar Jakobsen
   Onsdag den 15. juli 2020 fylder Edgar Jakobsen
   80 år. Indkaldt 1960, bynavn: Funder. Adresse:
   Vestergårdsvej 21, 1. th., 8260 Viby

   80 år. Henning Lyngsbo
   Tirsdag den 21. juli 2020 fylder Henning Lyngsbo
   80 år. Indkaldt 1959, bynavn: Holme. Adresse: Søndag d. 9. februar mødte 26 dragoner og dra-
   Rolsøgårdsvej 18, Vrinners, 8420 Knebel   gonesser op i Bowl’n Fun i Viby til årets bowling
                         dyst.
   70 år. Ejner Ovesen             Der var booket 6 baner til os og efter sko og kug-
   Lørdag den 1. august 2020 fylder Ejner Ovesen ler var fundet frem, gik vi straks i gang. Med 4 på
   70 år. Indkaldt 1966, bynavn: Ebeltoft. Adresse: hvert hold skulle vi holdes ”i ilden” for at kunne
   Strands Bygade 24, 8420 Knebel.       nå 2 runder på 1 time.

   10 | Dragonen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15