Page 5 - Dragonen_JUNI_2020 E-udgave-TRYK
P. 5

mentalitet, kultur og arbejdsmåder at kende. Og Panserbataljonens soldater forsætter med at løse
   så hjælper den sunde fornuft og professionelle opgaven i det nordjyske indtil regeringen afslut-
   tilgang til opgaven, der kendetegner Dragoner ter den.
   generelt og i særdeleshed kampvognssoldaterne
   fra Panserbataljonen.


   En Dragon til hest som vejrhane.
                         et smukt eftermæle for Major Erik Jørgen Jakob-
   Vejrhanen har tilhørt afdøde Major Erik Jørgen sen.
   Jakobsen, som skrev Dragonsangen.
   ”Vi er Danmarks blå Dragoner”, efter at tyskerne Den 04. Marts 2020 overrakte Holstebro Dra-
   havde fængslet ham under 2. verdenskrig.  gonforening vejrhanen til Jydske til Dragonregi-
                         ment som en gave.
   Jydske Dragonregiments Historiske Samling Vejrhanen vil når opsat, pryde vagtbygningen på
   (Dragonmuseet) fik en henvendelse fra hans dat- Dragonkasernen.
   ter Vibeke Sloth Jakobsen, om der kunne være
   interesse for en gammel vejrhane, udført i kob-
   ber, som var en dragon til hest.

   Vejrhanen er fra 1962 og har siddet på Major Ja-
   kobsens hus mens han boede i Holstebro.
   Holstebro Dragonforening erhvervede vejrhanen
   og fik den restaureret, så den i dag fremstår som

                                         Dragonen | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10