Page 9 - Dragonen_JUNI_2020 E-udgave-TRYK
P. 9

rengøring, afstand og håndhygiejne. Vore projek-
                         ter og arrangementer, blev standset øjeblikkelig.
                         Vi mangler stadig at få de sidste våben retur ef-
                         ter demilitarisering og opsætning af skilderhus.

                                   Hobro

                                Dragonforening

                         Formand:
   Bestyrelsesmedlem Alex K. Petersen fik sit 40  Gert Nielsen
   års tegn overrakt af Dragonforeningens formand,  Nørregade 1 K, 9632 Møldrup
   John Pedersen den 4. marts, da han havde været  Mobil: 61 11 36 48
   tjenstligt forhindret i at deltage i foreningens ge- E-mail: marenoggert@gmail.com
   neralforsamling den 27. februar.       Regnr.: 9336  Kontonr.: 3360634549

          Dragonmuseet         Dødsfald
         Åben fredage 13:00-16:00    Jørn Jensen
           eller efter aftale!    Højgårdsvej 27, 8983 Gjerlev, indkaldt i 1963 til
                         HESTESK i Næstved og STESK i Holstebro, er af-
   Daglig leder:               gået ved døden, den 23.januar 2020.
   Kristian Klinkby              Æret været hans minde.
   Skovgårdsvej 16, 4.2            Foreningen JDR og DDS
   7500 Holstebro
   Tlf. 61 26 59 80              ønsker tillykke til føl-
   E-mail: klinkby@oncable.dk
   Siden sidst...               gende medlemmer

   I denne corona-tid             70 år. Jørn Evan Jensen
   Af Kristian Klinkby             Onsdag den 20. maj 2020 fyldte Jørn Evan Jen-
                         sen, Præstevænget 27, 5610 Assens 70 år. Jørn
   Der er ikke meget museumsnyt at skrive om, Cv- blev indkaldt i 1971 i til STESK/I/JDR
   19 epidemien har betydet vi har været lukket helt
   ned. Vi håber der snart igen bliver åbnet kontrol- 85 år. Hans Jacob Andersen
   leret og ansvarlig og vi må opleve mere normale Lørdag den 20. juni 2020 fylder Hans Jacob An-
   tilstande. Såfremt vi stadig har epidemien, skal vi dersen, Rugmarken 69, 9690 Fjerritslev 85 år.
   vurdere om vi kustode eller vore samboende er i Hans blev indkaldt i 1955 som gruppefører ved
   risikogruppen. Vi skal være forberedt på bedre 81 mm morter i Holstebro – Itzehoe 3. OPKESK.


                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14