Page 4 - Dragonen_JANUAR_2023
P. 4

Traditionen tro var JDR på besøg i


   Hohenaspe i Tyskland....


                       Tekst: Ole Clausen      Foto: Walther Mikkelsen
   Så lakker 2022 mod enden. Der har ikke været de præsten Steffi og hendes mand Niels trakterede
   store udfordringer i løbet af året. Vi har deltaget med en fin middag.
   i de sædvanlige arrangementer her i efteråret. Vi
   har deltaget med fanen ved paraden på soldatens Efter en god nats søvn tog vi søndag klokken
   dag den 5. september og ved åbent hus arrange- 1100 til mindegudstjeneste i kirken, hvor regi-
   mentet den 3. september. Og det lykkedes at få mentschefen lagde en krans ved Sehested’s min-
   tegnet et par nye medlemmer den dag.    desten under gudstjenesten.
                         Efter gudstjenesten var der brunch i menigheds-
   Vi har netop jf. traditionen den 3 søndag i advent huset og obersten forklarede her menigheden hi-
   været i Hohenaspe for at mindes regimentes storien bag hele arrangementet. Efter brunchen
   grundlægger Heinrich Sehested, hvis sarkofag gik turen hjemad.
   står under kirken i byen. Delegationen bestod af
   6 medlemmer Oberst Anders Poulsen, CSG Bo Der skal herfra lyde en stor tak til Helle og
   Hougaard, KP Dan Olesen, formanden for Hol- Gûnther og Steffi og Niels for deres store gæst-
   stebro Dragonforening Walther Mikkelsen, kas- frihed i forbindelse med arrangementet.
   serer DDS Arne Rindom og undertegnede.
                         Til slut vil jeg ønske alle medlemmer af dragon-
   Vi blev som sædvanlig ved ankomst trakteret foreningerne et godt nytår.
   med stort kaffebord hos Helle og Gûnther i Ot-
   tenbûttel. Herefter kørte vi til Itzehoe og blev
   indkvarteret på hotel Adler. Efter indkvarterin-
   gen var der Glûhwein nede i byen. Turen gik
   herefter ud til præstegården i Hohenaspe hvor

   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9