Page 1 - Dragonen_JUNI_2020 E-udgave-TRYK
P. 1

16. ÅRGANG . NR. 3             JUNI 2020   Som det er de fleste bekendt, har kaser-endt, har kaser-
   Som det er de fleste bek
   nen, grundet COVI-19 situationen,været VI-19 situationen,været
   nen, grundet CO
   lukket ned.et ned.
   lukk                            Tekst og foto: JDR Presse- og infosektion.
   Midt i disse COVID-19 tider, hvor ingenting er som det plejer, er der en ting der VID-19 tider, hvor ingenting er som det plejer, er der en ting der
   Midt i disse CO
   er som det plejer på Dragonk
   er som det plejer på Dragonkasernen. Strandskaden er tilbage og bebuder forår og asernen. Strandskaden er tilbage og bebuder forår og
   vingeflugt over græsplæner
   vingeflugt over græsplænerne efter alle der nærmer sig. De må være rigtige Drag-ne efter alle der nærmer sig. De må være rigtige Drag-
   oner - k
   oner - kække er de i hvert fald.ække er de i hvert fald.
   · Panserbataljonen (PNBTN)

    på opgave i Nordjylland ................. side 4 - 5

   · For hundrede år siden

    i Sønderjylland ........................... side 17 - 19        Side 2. Leder        Side 6 – 16         Side 20 – 35
        Regimentschefen       Danske            Prinsens
        oberst            Dragonforeningers      Livregiments
        Anders Poulsen        Sammenslutning        Soldaterforening
                                         Dragonen | 1
   1   2   3   4   5   6